اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۱۷۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۱۵۳۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۷۳۰

قانون مدنی عراق «بازچاپ1402»

دسته بندی:

شابک: ۹۷۸۶۲۲۲۲۵۸۴۳۶

سال چاپ:۱۴۰۱

۲۴۰ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۸۵۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۷۶۵۰۰۰ ريال

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- قانون مدنی عراق مصوب 1951 میلادی با اصلاحات بعدی
2- باب مقدّماتی
3- تعهدات
4- تعهدات
5- عقود با مبنای ملکیّت
6- عقود وارده بر انتفاع از شیء
7- قراردادهای کار
8- عقود اجمالی
9- حقوق عینی اصلی
10- حق مالکیت
11- حقوق متفرعه ناشی از ملکیّت
12- حقوق عینی تبعی
13- تامینات عینی
14- رهن حیازی
15- حقوق امتیاز
16-