اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۱۴۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۱۲۶۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۱۳۲

ضمانت اجراهای نقض قرارداد درکنوانسیون های بیع بین المللی کالا و حقوق ایران

دسته بندی:

شابک: ۹۷۸۶۲۲۲۲۵۸۳۸۲

سال چاپ:۱۴۰۱

۲۸۰ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۷۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۶۳۰۰۰۰ ريال

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- ضمانت اجراهای نقض قراردادی ظاهر مشترک کنوانسیون با حقوق ایران
2 - حق حبس
3- حق حبس در کنوانسیون و مصادیق آن
4- الزام به اجرای تعهد
5- الزام به اجرای تعهد در کنوانسیون و شرایط آن
6- الزام به اجرای تعهد در حقوق انگلیس و فرانسه
7- مطالبه خسارت
8- خصایص خسارت قابل مطالبه در کنوانسیون
9- فسخ
10- خصایص فسخ در کنوانسیون
11- ضمانت اجراهای نقض قراردادی ظاهرا غیر مشترک کنوانسیون با حقوق ایران
12- تقلیل ثمن
13- در خواست کالای جانشین ( تعویض کالا)
14- درخواست تعمیر کالا
15- فروش خودیاری ( باز فروش)
16- نقض قابل پیش بینی و ضمانت اجراهای آن