اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۸۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۷۲۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۳۲۴

داوری های اجباری (قانونی ) مصادیق و قواعد عمومی ( بازچاپ1402)

دسته بندی:

شابک: ۹۷۸۶۲۲۷۲۶۹۷۲۷

سال چاپ:۱۴۰۱

۱۱۶ صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۴۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۳۶۰۰۰۰ ريال

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- معنی و مفهوم داوری
2- مقایسه داوری و نهاد های مشابه
3- اقسام داوری
4- داوری داخلی و بین المللی
5- داوری اجباری و اختیاری
6- بررسی مصادیق داوری اجباری
7- داوری موضوع قانون پیش فروش آپارتمان
8- داوری اجباری موضوع حقوق خانواده
9 - داوری موضوع ماده 57 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران
10- قواعد عمومی داوری های اجباری
11- قواعد عمومی نصب داور در داوری های اجباری
12- تشریفات انتخاب داور
13- قواعد عمومی حاکم بر داوری های اجباری از زمان ارجاع امر به داوری تا صدور رای داور
14- نحوه ابلاغ و اجرا و طرق اعتراض به آراء داوری اجباری
15- قواعد عمومی داوری اجباری در حقوق خارجی