اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۱۴۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۱۲۶۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۷۱

حقوق قراردادها و تعهدات جلد 1

پدیدآوران:
دسته بندی:

شابک: ۹۷۸۶۲۲۲۲۵۸۲۱۴

سال چاپ:۱۴۰۱

۲۸۲ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۷۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۶۳۰۰۰۰ ريال

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- مفاهیم و اقسام عقود
2-تشکیل عقد و اعتبار آن
3 - قصد و رضای طرفین
4- ایجاب و قبول
5- حقوق تعهدات
6- تعهد طبیعی
7- تعهد قرادادی
8- آثار قراردادها و تعهدات
9- تفسیر قرارداد
10- اصل لزوم و صحت در قراردادها
11- شروط ضمن عقد
12- ویژگی و اقسام شروط ضمن عقد
13- مصادیق شروط ضمن عقد
14 - معاملات فضولی
15- عقد فضولی
16- معاملات بعنوان ولایت و نمایندگی