اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۱۳۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۱۱۷۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۳۷۷

ایجاد نظام جبران خسارت ناشی از حوادث پزشکی

پدیدآوران:
دسته بندی:

شابک: ۹۷۸۶۲۲۲۲۵۸۱۸۴

سال چاپ:۱۴۰۱

۱۸۶ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۶۵۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۵۸۵۰۰۰ ريال

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- مفهوم ضرورت و مبانی نظام جبران خسارت
2- مفهوم نظام جبران خسارت و ضرورت ایجاد آن
3- مبانی نظری نظام جبران خسارت
4- شیوه‌ها و ساختار نظام‌های جبران خسارت
5- ارتباط نظام جبران خسارت با مسئولیت مدنی
6- انواع مختلف نظام‌های جبران خسارت به لحاظ چگونگی جبران
7- فرایند رسیدگی به درخواست‌های جبران خسارت در نظام‌های مختلف جبران خسارت
8- قلمرو نظام جبران خسارت
9- ایجاد نظام جبران خسارت در حقوق ایران