اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۸۵۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۷۶۵۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۳۲۹

جایگاه عدل و انصاف در دیوان دعاوی ایران و آمریکا

دسته بندی:

شابک: ۹۷۸۶۲۲۲۲۵۸۱۷۷

سال چاپ:۱۴۰۱

۲۸۴ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۴۲۵۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۳۸۲۵۰۰ ريال

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- کلیات مفاهیم اصل انصاف و اصول عدل و انصاف
2- مفهوم، ماهیت و مبانی اصل انصاف و اصول عدل و انصاف
3- سیر تحول تاریخی اصل انصاف و اصول عدل و انصاف و جایگاه آن در قلمرو حقوق ایران
4- جایگاه انصاف در قلمرو آئین داوری دیوان دعاوی ایران و امریکا
5- انصاف و رسیدگی منصفانه در دیوان
6- انصاف و اصول حاکم بر رسیدگی منصفانه در دیوان
7- جایگاه انصاف در قلمرو قواعد حقوقی قابل اجرا بر ماهیت دیوان دعاوی ایران و امریکا
8- قانون ماهوی قابل اجرا در دیوان دعاوی ایران و امریکا و جایگاه انصاف در آن
9- نقش آفرینی انصاف به عنوان یک اصل کلی حقوقی در دیوان
10- جایگاه اصل انصاف در آراء دیوان دعاوی ایران و امریکا
11- مصادیق اصل انصاف در آراء صادره از دیوان داوری
12- کارکردهای انصاف و آراء مبتنی بر آنها در دیوان دعاوی ایران و امریکا
13 - کارکرد تعدیلی و تحکیمی انصاف و نمونه‌هایی از آراء صادره توسط دیوان