اطلاعات کتاب
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۲۰۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۱۸۰۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۶۹۲حقوق اراضی و املاک

دسته بندی:

شابک: ۹۷۸۶۲۲۲۲۵۸۱۰۸

سال چاپ:۱۴۰۱

۳۳۶ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۲
قیمت کتاب الکترونیک: ۱۰۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۹۰۰۰۰۰ ريال

سفارش کتاب چاپی کلیه آثار مجد / دریافت از طریق پست

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- اراضی طبیعی
2- اراضی منابع طبیعی
3- اراضی موات
4- اراضی آبی
5- اراضی اختصاصی
6- اراضی اصلاحات ارضی
7- اراضی وقفی
8- بنیان‌های استفاده از اراضی
9- تملک اراضی
10- اراضی حریم
11- حریم‌شناسی
12- گونه های حریم
13- مقررات ناظر بر اراضی حریم