اطلاعات کتاب
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۱۷۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۱۵۳۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۴۷۱تحلیل فقهی حقوقی وقف اموال اعتباری «پول و سهام شرکت ها»

دسته بندی:

شابک: ۹۷۸۶۲۲۷۲۶۹۶۵۹

سال چاپ:۱۴۰۱

۲۴۰ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۸۵۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۷۶۵۰۰۰ ريال

سفارش کتاب چاپی کلیه آثار مجد / دریافت از طریق پست

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- کلیات وقف
2- مفاهیم و پیشینه
3- مبانی وقف
4- آثار و شرایط وقف
5- امکان سنجی وقف پول
6- مفاهیم و پیشینه
7- مالیت و ماهیت مثلی یا قیمی پول
8- بررسی وقف پول‌های دارای ارزش ذاتی
9 - بررسی وقف پول‌های اعتباری
10- امکان سنجی وقف سهام و سهم الشرکه
11- شناسایی سهام شرکت‌ها
12- ادله‌ی موافقان و مخالفان وقف سهام
13- بررسی وقف سهم الشرکه و تطبیق وقف سهام و سهم الشرکه با انتقال سهام و سهم الشرکه