اطلاعات کتاب
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۳۹۵۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۳۵۵۵۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۷۳۷نظریه شرکت عملی «بازچاپ1402» «بررسی تطبیقی بطلان شرکت های تجارتی و چگونگی ایجاد شرکت عملی »

دسته بندی:

شابک: ۹۷۸۶۲۲۲۲۵۷۸۶۶

سال چاپ:۱۴۰۱

۵۰۶ صفحه - وزيري (گالينگور) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۱۹۷۵۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۱۷۷۷۵۰۰ ريال

سفارش کتاب چاپی کلیه آثار مجد / دریافت از طریق پست

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1-تعریف و مفهوم شرکت عملی
2- مبانی و خاستگاه شرکت عملی
3- بررسی مفهوم و ماهیت بطلان قراردادها
4- تعریف و مفهوم شرکت عملی
5- پایه‌های شرکت عملی
6- ارکان موضوعی قرارداد شرکت عملی
7- ابراز بیرونی و فعالیت قانونی شرکت عملی
8 - اثبات شروط شرکت عملی
9- موارد تشکیل شرکت عملی غیر مرتبط با بطلان
10- پایان شرکت عملی
11- تبدیل شرکت عملی به شرکت قانونی
12- انحلال و تصفیه شرکت عملی