اطلاعات کتاب
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۵۰۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۴۵۰۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۵۵۲حقوق بازرگانی ورشکستگی «جلد اول و دوم و سوم»«گالینگور»

پدیدآوران:
دسته بندی:

شابک: ۹۷۸۶۲۲۲۲۵۷۷۶۷

سال چاپ:۱۴۰۱

۷۰۶ صفحه - وزيري (گالينگور) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۲۵۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۲۲۵۰۰۰۰ ريال

سفارش کتاب چاپی کلیه آثار مجد / دریافت از طریق پست

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1-شرایط صدور حکم ورشکستگی
2- شرایط صدور حکم ورشکستگی
3- دعوی جمعی ورشکستگی
4- اصل برابری بستانکاران
5- توقیف اموال ورشکسته
6- احياء اموال ورشکسته
7- راه حلهای قانونی
8- اعاده اعتبار
9- تأسیسات بزرگ حقوقی در قلمرو حقوق ورشکستگی