اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۴۷۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۴۲۳۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۵۳۲

تضمین امنیت ملی در مقابله با جرایم سازمان یافته

دسته بندی:

شابک: ۹۷۸۶۲۲۷۲۶۹۶۷۳

سال چاپ:۱۴۰۱

۶۶۵ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۲۳۵۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۲۱۱۵۰۰۰ ريال

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- شناسایی امنیت ملی و جرایم سازمان یافته و بررسی واکنش‌های مربوط به آن در اسناد بین المللی و منطقه ای و حقوق کیفری ایران
2 - شناسایی امنیت ملی و جرایم سازمان یافته
3- پاسخ‌ها و فرایند اعمال آن‌ها در قبال جرم سازمان یافته
4- رهیافت‌ها و راهبردها تضمین امنیت ملی در پیکار با جرایم سازمان یافته
5- رویکردهای پاسخ دهنده در برابر جرایم سازمان یافته
6- افتراقی نمودن حقوق کیفری در مواجهه با جنایات سازمان یافته
7- افتراقی(امنیتی) کردن حقوق کیفری شکلی در رویارویی با جرایم سازمان یافته