اطلاعات کتاب
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۱۴۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۱۲۶۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۷۳۶تابعیت فرزندان مادران ایرانی

پدیدآوران:
دسته بندی:

شابک: ۹۷۸۶۲۲۲۲۵۷۹۰۳

سال چاپ:۱۴۰۱

۱۹۴ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۷۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۶۳۰۰۰۰ ريال

سفارش کتاب چاپی کلیه آثار مجد / دریافت از طریق پست

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- سیر تحول قوانین مربوط به تابعیت
2- سرگذشت تابعیت فرزندان مادران ایرانی
3- تبیین دیدگاه‌ها و بررسی دلایل آن‌ها
4- بیگانه عادی بودن فرزندان بدون حق کسب تابعیت
5- بیگانه ممتاز بودن فرزندان با داشتن حق کسب تابعیت تحصیلی ایران
6- ایرانی بودن و برخورداری از تابعیت اصلی ایران بدون نیاز به ماده‌واحده
7- پیشنهاد اصلاحی و دلایل اثبات‌کننده آن