اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۲۲۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۱۹۸۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۳۹۲

ایران و حقوق بین الملل فضا

دسته بندی:

شابک: ۹۷۸۶۲۲۲۲۵۷۸۹۷

سال چاپ:۱۴۰۱

۳۰۶ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۱۱۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۹۹۰۰۰۰ ريال

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- شکل گیری حقوق فضا و لزوم همکاری تابعان حقوق بین الملل در اکتشاف و بهره برداری از فضای ماوراءجو
2- نقش نهادهای بین المللی و منطقهای در گسترش همکاری ها در حقوق فضا
3- فضا به عنوان قلمرو خصوصی و تجاری
4- بررسی دستورالعمل های فعالیت¬های فضایی، معاهدات همکاری فضای ماوراء جو و فعالیت های فضایی ایران
5- بررسی همکاری در کشورهای مستقل مشترک المنافع و دو بلوک شرق و غرب
6- ایران و جایگاه آن در فضا: ضرورت همکاری در عرصه بین المللی