اطلاعات کتاب
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۲۰۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۱۸۰۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۸۴۹جایگاه بارنامه ها در حقوق ایران و اسناد بین المللی و توثیق آن

دسته بندی:

شابک: ۹۷۸۶۲۲۲۲۵۷۸۰۴

سال چاپ:۱۴۰۱

۲۸۴ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۱۰۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۹۰۰۰۰۰ ريال

سفارش کتاب چاپی کلیه آثار مجد / دریافت از طریق پست

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- مفاهیم شناسی و کلیات حاکم بر بارنامه
2- تاریخچه و قدمت استفاده از بارنامه
3- تاییدیه بارنامه‌ها و نوع درخواست صدورآن طبق اعتبارات اسنادی
4- بارنامه‌ی هوایی، زمینی و ریلی
5- کنوانسیون‌های ناظر بر حمل و نقل
6- بارنامه الکترونیکی
7- انواع بارنامه‌های الکترونیکی و کارکرد آن
8- توثیق بارنامه در حقوق ایران و اسناد بین‌الملل
9- چگونگی کارکرد یک اعتبار اسنادی
10-وجه تمایز توثیق سهام شرکت‌های سهامی با بارنامه ها