اطلاعات کتاب
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۱۸۵۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۱۶۶۵۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۲۶۸۹حقوق قراردادهای نوین «بازچاپ 1402»

پدیدآوران:
دسته بندی:

شابک: ۹۷۸۶۲۲۲۲۵۷۵۴۵

سال چاپ:۱۴۰۱

۲۶۴ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۹۲۵۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۸۳۲۵۰۰ ريال

سفارش کتاب چاپی کلیه آثار مجد / دریافت از طریق پست

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- کلیات
2- قرارداد اجاره به شرط تملیک
3- قراردادهای مالکیت زمانی
4- قراردادهای جوینت ونچر
5- قراردادهای فرانشیز
6- قراردادهای لیسانس
7- قرارداد ساخت، بهره برداری و انتقال(واگذاری)