اطلاعات کتاب
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۱۳۵۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۱۲۱۵۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۷۹۹اصول نوین حاکم بر ارتقا سلامت در معاملات دولتی

دسته بندی:

شابک: ۹۷۸۶۲۲۲۲۵۷۷۸۱

سال چاپ:۱۴۰۱

۲۲۴ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۶۷۵۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۶۰۷۵۰۰ ريال

سفارش کتاب چاپی کلیه آثار مجد / دریافت از طریق پست

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- سلامتی در معاملات دولتی
2- مفهوم، مبانی و رویکرد حاکم بر ارتقا سلامت در معاملات دولتی
3- مفهوم، اهداف و مقررات گذاری فرآیند معاملات دولتی
4- اصول ارتقا سلامت در معاملات دولتی در نظام حقوقی ایران و سازمان همکاری و توسعه اقتصادی
5- شفافیت در معاملات دولتی
6- مدیریت مطلوب در معاملات دولتی
7- پیشگیری از تخلفات و سوء رفتار، رسیدگی به شکایت ،کنترل و نظارت
8- پاسخگویی و کنترل
9-