اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۱۸۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۱۶۲۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۴۵۸

کارکردهای تنقیح قوانین و مقررات و نقش آن در تضمین اصل امنیت حقوقی

دسته بندی:

شابک: ۹۷۸۶۲۲۲۲۵۷۴۹۱

سال چاپ:۱۴۰۰

۲۵۰ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۹۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۸۱۰۰۰۰ ريال

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- مفاهیم و مبانی نظری
2- مفهوم شناسی تنقيح
3- اصول و مبانی تنقیح قوانین ومقررات
4- فرآیند اجرا، موانع و مشکلات تنقیح
5- نقش تنقیح قوانین و مقررات در ایجاد امنیت حقوقی
6- مفاهیم و جایگاه اصل امنیت حقوقی
7- اصول و مبانی اصل امنیت حقوقی
8- تنقیح قوانین ومقررات در نظام قانون گذاری شایسته
9- مفهوم شناسی قانون گذاری شایسته
10- مقررات گذاری شایسته
11- تنقیح قوانین ومقررات در نظام قانون گذاری شایسته
12- امنیت حقوقی در نظام قانون گذاری شایسته
13- ظهور حاکمیت قانون با قانون گذاری شایسته
14- نقش تنقیح قوانین و مقررات در حاکمیت قانون
15- ﺁﺛﺎﺭ ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ ﻗﺎﻧﻮﻥ بر امنیت حقوقی
16-