اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۱۵۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۱۳۵۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۶۹۰

حقوق جزای عمومی 1 (بازچاپ1402)

دسته بندی:

شابک: ۹۷۸۶۲۲۲۲۵۷۸۱۱

سال چاپ:۱۴۰۰

۲۱۴ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۷۵۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۶۷۵۰۰۰ ريال

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- جرم و اصل قانونی بودن آن
2- مفهوم و تعریف جرم از دیدگاه‌های مختلف
3- اصل قانونی بودن
4- علل موجهه جرم/اسباب اباحه
5- قلمرو اجرای قوانین جزایی در مکان
6- استرداد
7- ارکان تشکیل دهنده جرم
8- عنصر مادی
9- رکن(عنصر) روانی
10- طبقه بندی جرایم
11- طبقه بندی جرایم براساس مجازات
12- طبقه بندی جرایم براساس طبیعت آن‌ها
13- طبقه بندی جرایم از لحاظ عنصر مادی
14- طبقه بندی جرایم براساس رکن روانی