اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۱۷۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۱۵۳۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۵۳۴

ترافعی شدن آیین دادرسی کیفری «بازچاپ1401»

دسته بندی:

شابک: ۹۷۸۶۲۲۲۲۵۷۰۵۷

سال چاپ:۱۴۰۰

۲۸۲ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۸۵۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۷۶۵۰۰۰ ريال

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- مفاهیم، خاستگاه و معیارهای بنیادی ترافعی بودن
2- مفهوم و پیشینه تاریخی ترافعی بودن
3- معیارهای بنیادی ترافعی بودن
4- دادرسی ترافعی نسبت به مظنونان
5- قواعد دادرسی ترافعی در مرحله تحت نظر
6- الزامات مربوط به مرحله دستگیری و بازجویی
7- حقوق دفاعی و تامینی متهم در دادرسی ترافعی
8- حقوق تامینی متهم
9- شاخص‌های حقوق دفاعی متهم در بستر ترافعی بودن
10- ترافعی بودن درپرتو حقوق شاکی و شهود
11- بایسته‌های مربوط به شاکی
12- شاخص‌های دادرسی ترافعی نسبت به شهود و مطلعین
13-