اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۱۷۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۱۵۳۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۷۳۴

اصول حقوقی حاکم بر قرارداد در نظام حقوقی ایران «بازچاپ1401» «شومیز»

پدیدآوران:
دسته بندی:

شابک: ۹۷۸۶۲۲۷۲۶۹۵۵۰

سال چاپ:۱۴۰۰

۲۴۲ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۸۵۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۷۶۵۰۰۰ ريال

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- کلیات و مفاهیم
2- اصول حاکم بر قراردادهای عمومی (اصول حاکم بر ارائه خدمات عمومی)
3- اصول حقوقی حاکم بر قراردادهای خصوصی
4- اصول حقوقی حاکم بر قراردادهای بیمه
5- اصول حاکم بر تملکات
6- اصول و قواعد مسئولیت مدنی
7- اصول حاکم بر جبران خسارت