اطلاعات کتاب
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۳۷۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۳۳۳۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۶۱۲حقوق بین الملل عمومی در فضای سایبر «بازچاپ1401»

دسته بندی:

شابک: ۹۷۸۶۲۲۲۲۵۷۰۰۲

سال چاپ:۱۴۰۰

۵۲۸ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۱۸۵۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۱۶۶۵۰۰۰ ريال

سفارش کتاب چاپی کلیه آثار مجد / دریافت از طریق پست

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- دیدگاه ذینفعان مختلف و چالش‌های حقوق بین‌الملل
2- صلاحیت قضایی و انتساب مسئولیت کشورها در فضای سایبری
3- مقررات فضای سایبر و حقوق بشر
4- جنگ سایبری
5- کاربرد حقوق مخاصمات مسلحانه مانند حقوق بشردوستانه بین‌المللی در فضای سایبری
6- جاسوسی سایبری
7- جرائم سایبری
8- تروریسم سایبری
9- چشم‌اندازی از آینده حقوق بین‌الملل عمومی در فضای سایبری