اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۹۵۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۸۵۵۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۷۸۱

حقوق عامه در ترازوی دادستانی «بازچاپ402»

دسته بندی:

شابک: ۹۷۸۶۲۲۷۲۶۹۵۲۹

سال چاپ:۱۴۰۰

۱۳۴ صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۴۷۵۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۴۲۷۵۰۰ ريال

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- مفهوم شناسی احیاء حقوق عامه در اندیشه‌های حقوقی
2- مفهوم و مبانی حقوقی احیاء حقوق عامه در نظام حقوقی ایران
3- مفهوم شناسی امر احیاء حقوق عامه در ترمینولوژی حقوقی
4- مبانی حقوقی حقوق عامه از منظر حقوق عمومی و حقوق فردی
5- گستره مصادیق قانونی حقوق عامه در حقوق موضوعه ایران
6- مصادیق حقوق عامه در قانون اساسی ایران
7- مصادیق قانونی حقوق عامه در قوانین عادی و مقررات
8- احیاء حقوق عامه توسط نهادهای قضایی متولی آن در بدنه حاکمیتی ایران
9 - نقش و عملکرد نهادهای قضایی متولی احیاء حقوق عامه
10- نقش دادسرا و نهاد دادستانی در برخورد کیفری با موارد نقض حقوق عامه
11- سایر نهادهای قضایی و اقدامات آنها در راستای احیاء حقوق عامه
12- تصمیمات و اقدامات قضایی و پیشگیرانه نهاد دادستانی در راستای احیاء حقوق عامه
13- اقدامات و عملکرد معاونت حقوق عامه دادستانی کل کشور
14- تصمیمات و اقدامات قضایی متخذه توسط معاونت حقوق عامه دادستانی مرکز استان آذربایجان‌غربی در حفظ و صیانت از حقوق عامه