اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۲۳۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۲۰۷۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۷۵۲

تحلیل اقتصادی اصول اخلاقی در حقوق قراردادها ( بازچاپ1401)

دسته بندی:

شابک: ۹۷۸۶۲۲۲۲۵۶۹۷۵

سال چاپ:۱۴۰۰

۳۲۴ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۱۱۵۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۱۰۳۵۰۰۰ ريال

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- مفاهیم و مبانی اخلاق، حقوق و اقتصاد
2- مکتب‌ها، رویکردها و روش‌های تحلیل اقتصادی حقوق
3- رویکردها و روش‌های تحلیل اقتصادی حقوق
4- اخلاق، حقوق و اقتصاد (استقلال یا وابستگی)
5- قلمرو اجرایی اخلاق، حقوق و اقتصاد
6- ارتباط مسئولیت اخلاقی و مسئولیت حقوقی
7- اصول اخلاقی و کارایی اقتصادی
8- تحلیل اقتصادی مراحل قراردادی
9- تحلیل اقتصادی اصول اخلاقی در قرارداد
10- تحلیل آماری نتایج پرسشنامه
11- اصل حسن نیت
12- اصل عدم تدلیس و فریب
13- تحلیل مطلوبیت