اطلاعات کتاب
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۳۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۲۷۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۹۲۶بایسته های قانون بکارگیری سلاح (بازچاپ1401) «توسط مامورین نیروهای مسلح در موارد ضروری»

پدیدآوران:
دسته بندی:

شابک: ۹۷۸۶۲۲۲۲۵۴۷۹۷

سال چاپ:۱۴۰۰

۵۴ صفحه - جيبي (شوميز) - چاپ ۲
قیمت کتاب الکترونیک: ۱۵۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۱۳۵۰۰۰ ريال

سفارش کتاب چاپی کلیه آثار مجد / دریافت از طریق پست

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- مقررات بین المللی و قوانین دیگر کشورها
2- سلاح چیست، قانون ناظر بر کیست؟
3- شرایط مامورین قبل و حین بکارگیری سلاح
4- مواردی که مامورین حق بکارگیری سلاح دارند
5- وظائف مامورین پس از تیراندازی
6-وظائف روسا و فرماندهان قبل از اعزام به ماموریت، حین ماموریت و بکارگیری سلاح
7- مسئولیت جزایی و مدنی تیرانداز و فرمانده