اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۱۰۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۹۰۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۶۸۴

نقد و بررسی ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری «قانونی سخت در قالبی آهنین»( بازچاپ1401)

دسته بندی:

شابک: ۹۷۸۶۲۲۲۲۵۶۹۹۹

سال چاپ:۱۴۰۰

۱۴۰ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۵۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۴۵۰۰۰۰ ريال

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- بررسی ماده 101 سابق قانون شهرداری
2-فلسفه و اهداف تصویب
3- آثار و نتایج اجراء
4- مزایا و معایب
5- بررسی لزوم یا عدم لزوم بازنگری و اصلاح
6- بررسی ماده 101 جدید و اصلاحی قانون شهرداری
7- گستره و کمّ و کیف اصلاحات
8- فلسفه و اهداف تصویب
9- مقایسه ماده 101 اصلاحی با ماده 101 سابق
10- پیش بینی آثار و نتایج اجراء
11- نتیجه گیری، سنجش و موازنه دو ماده با معیار عدالت و انصاف
12- تکمله
13- پاره‌ای از قوانین و مقررات مربوط به مبحث افراز و تفکیک
14- گزیده ای از آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ( مرتبط با ماده 101 قانون شهرداری و سایر قوانین مرتبط با افراز و تفکیک)