اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۶۵۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۵۸۵۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۶۷۴

مجموعه قوانین عراق(شرکتها ، سرمایه گذاری، اقامت) ( بازچاپ1401)

پدیدآوران:
دسته بندی:

شابک: ۹۷۸۶۲۲۲۲۵۷۵۳۸

سال چاپ:۱۴۰۰

۱۶۴ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۳۲۵۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۲۹۲۵۰۰ ريال

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- قانون شرکت ها شماره 21 مصوّب سال 1997 میلادی ، با آخرین اصلاحات و الحاقات تا پایان سال 2019 میلادی
2- احکام اساسی ، تاسیس شرکت ، اموال شرکت ، اداره شرکت ، نظارت بر شرکت ها ، انقضاء شرکت ، شرکت ساده، احکام متفرّقه
3- قانون شرکت های عمومی عراق
4- اصطلاحات
5- سرمایه شرکت
6- سود و زیان
7- سرمایهگذاری و اقتراض
8- اداره شرکت و هیئت مدیره
9- قانون سرمایه گذاری عراق
10-اصطلاحات و کمیسیون های سرمایه گذاری
11- کمیسیون سرمایه گذاری در سطح ملی، اقلیم و استانها
12- مزایا و ضمانت سرمایه گذاری
13- تعهدات سرمایه گذار
14- قانون اقامت عراق (شماره 76)
15- تعاریف، اهداف و آیین اجرای آن
16 - ورود و خروج فرد خارجی
17- ویژگی های ورود و خروج