اطلاعات کتاب
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۱۰۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۹۰۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۸۵۷مطالعه تطبیقی حقوق کودک در اسلام و اسناد بین المللی «بازچاپ1402»

دسته بندی:

شابک: ۹۷۸۶۲۲۷۲۶۹۴۱۳

سال چاپ:۱۴۰۰

۱۴۰ صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۵۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۴۵۰۰۰۰ ريال

سفارش کتاب چاپی کلیه آثار مجد / دریافت از طریق پست

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1-مطالعه تطبیقی حمایت از کودکان در حقوق بشردوستانه اسلامی‌ ومقررات بشردوستانه بین‌المللی
2- مبانی و مفاهیم
3- معرفی اسناد نظام حقوق بین‌الملل بشر و بشردوستانه و مقررات حمایتی در مقوله حمایت از کودک
4- انواع مقررات حمایتی کودکان از دیدگاه حقوق بشردوستانه
5- مقررات حمایتی عام از کودکان در طول مخاصمات مسلحانه
6- ممنوعیت استخدام و به کارگیری کودکان در مخاصمات مسلحانه