اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۱۲۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۱۰۸۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۷۰۵

نگاهی به نهاد ملی داوری ورزش با مطالعه تطبیقی در نهادهای بین المللی «بازچاپ1402»

پدیدآوران:
دسته بندی:

شابک: ۹۷۸۶۲۲۷۲۶۹۴۸۲

سال چاپ:۱۴۰۰

۱۷۰ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۶۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۵۴۰۰۰۰ ريال

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- جایگاه داوری در حل و فصل اختلافات ورزشی
2- اهمیت ورزش و اختلافات ناشی از آن
3- ضرورت و اهمیت داوری در اختلافات ورزشی
4- تاریخچه، ساختار و کارکرد حقوقی دیوان داوری ورزش
4- شکل گیری نهادهای ملی داوری ورزش
5- آلمان
6- بریتانیا
7- کانادا
8- عربستان سعودی
9- چالش‌ها و مبانی تشکیل نهاد ملی داوری ورزش
11- چالش ها
12- مبانی حقوقی تأسیس نهاد ملی داوری ورزش در ایران
13- جایگاه سازمانی و صلاحیت نهاد ملی داوری ورزش در ایران
14- ساختار و صلاحیت نهادهای فعلی حل و فصل اختلافات ورزشی
15- ساختار مطلوب نهاد ملی داوری ورزش در جمهوری اسلامی ایران