اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۱۰۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۹۰۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۵۰۳

مقدمه علم حقوق (بازچاپ1401)

پدیدآوران:
دسته بندی:

شابک: ۹۷۸۶۲۲۷۲۶۹۴۶۸

سال چاپ:۱۴۰۰

۱۶۲ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۵۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۴۵۰۰۰۰ ريال

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- دانش حقوق
2- قواعد حقوقي
3- مباني و اهداف حقوق
4- نظامهاي مهم حقوقي
5- منابع حقوق
6- قلمرو اجراي قواعد حقوقي
7- تفسير قواعد حقوقي و فنون استنباط