اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۱۶۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۱۴۴۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۲۱۴

حقوق قراردادها در قرآن

دسته بندی:

شابک: ۹۷۸۶۲۲۲۲۵۶۷۹۱

سال چاپ:۱۴۰۰

۴۰۴ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۸۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۷۲۰۰۰۰ ريال

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- آیات و احکام کلی و عمومی قراردادها
2- مفهوم عقد
3- اقسام عقد
4- شرایط اساسی صحت عقود و معاملات
5- عقود معین در قرآن کریم
6- عقود مربوط به معاملات معوّض و تملیکی
7- عقود مربوط به عطایا
8- عقود اذنی
9- عقود مربوط به وثایق دِین
10- عقود مربوط به احوال شخصیه
11- قراردادهای بین‎المللی