اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۳۶۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۳۲۴۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۸۱۵

جرایم علیه اشخاص «حقوق کیفری اختصاصی 3» (بازچاپ1401)

دسته بندی:

شابک: ۹۷۸۶۲۲۲۲۵۷۰۲۶

سال چاپ:۱۴۰۰

۵۱۰ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۱۸۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۱۶۲۰۰۰۰ ريال

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- پیشینه، مفهوم و اقسام جرایم علیه تمامیت جسمانی افراد
2- پیشینه تاریخی جرایم علیه تمامیت جسمانی
3- مفهوم جرایم علیه تمامیت جسمانی
4- اقسام جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد (در فقه و قانون)
5- ارکان تشکیل دهنده جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص
6- رکن مادی
7- ركن يا عنصر معنوي جرايم علیه تماميت جسماني اشخاص
8- رکن قانونی جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص
9- شرکت و معاونت در جنایت علیه تمامیت جسمانی اشخاص
10- شرکت در جنایت
11- معاونت در جنایت
12- علل سالب مسؤولیت کیفری
13- علل رافع مسؤولیت کیفری
14- علل موجهه جرم
15- طرق اثبات جنايت عليه تماميت جسماني اشخاص
16- مفهوم دليل
17- اقسام دليل
18- علم قاضي