اطلاعات کتاب
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۱۳۵۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۱۲۱۵۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۱۰۷۴حقوق کیفری اقتصادی جلد1«جرم اقتصادی» ( بازچاپ1402)

دسته بندی:

شابک: ۹۷۸۶۲۲۲۲۵۶۷۱۵

سال چاپ:۱۴۰۰

۱۹۲ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۶۷۵۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۶۰۷۵۰۰ ريال

سفارش کتاب چاپی کلیه آثار مجد / دریافت از طریق پست

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- جرم اقتصادی؛از چیستی تا پاسخ دهی
2- تعریف و ماهیت جرم اقتصادی
3- ارکان جرایم اقتصادی و نظام پاسخ دهی
4- کیفیات مخففه و مشدده درجرایم اقتصادی
5- علت شناسی جرایم اقتصادی در پرتو نظریههای جرم شناختی
6- نظریات مجرم محور
7- نظریات فرهنگ محور
8- نظریات واکنش اجتماعی
9- نظریات تلفیقی یا مختلط
10- استجازه از مقام معظم رهبری در مورد تمدید رسیدگی به پروندههای اخلال در نظام اقتصادی
11- آئین نامه اجرایی نحوة رسیدگی به جرایم عمده و کلان اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 1399
12- دستورالعمل تشکیل مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی مصوب 1399
13- طرح مبارزه با جرایم اقتصادی مصوب 1399
14- طرح اصلاح قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور ‌مصوب 1399