اطلاعات کتاب
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۶۵۵۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۵۸۹۵۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۱۱۵۵داوری بین المللی «بازچاپ1402»

دسته بندی:

شابک: ۹۷۸۶۲۲۲۲۵۶۶۸۵

سال چاپ:۱۴۰۰

۹۴۸ صفحه - وزيري (گالينگور) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۳۲۷۵۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۲۹۴۷۵۰۰ ريال

سفارش کتاب چاپی کلیه آثار مجد / دریافت از طریق پست

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- بررسی اجمالی داوری بین المللی
2- موافقتنامه ی داوری
3- قانون قابل اعمال
4- تأسیس سازمان یک دیوان داوری
5- اختیارات، وظایف و صلاحیت یک دیوان داوری
6- اجرای فرآیند داوری
7- نقش دادگاه های ملی در اجرای داوری
8- داوری تحت معاهدات سرمایه گذاری
9- رأی داوری
10- اعتراض به رأی داوری
11- شناسایی و اجرای آرای داوری