اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۱۹۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۱۷۱۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۸۹۸

یکجانبه گرایی در جهان معاصر و پیامدهای آن بر توسعه حقوق بین الملل

دسته بندی:

شابک: ۹۷۸۶۲۲۲۲۵۶۷۴۶

سال چاپ:۱۴۰۰

۲۶۴ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۹۵۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۸۵۵۰۰۰ ريال

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- تعاریف یکجانبه گرایی و چند جانبه گرایی در سیاست خارجی
2- تفاوت‌های یکجانبه گرایی و چند جانبه گرایی
3- تعاریف و رویکرد چند جانبه گرایی
4- یکجانبه گرایی دولت‌های توسعه یافته در عرصه حقوق بینالملل
5- یکجانبه گرایی ایالات متحده آمریکا در عرصه بینالملل
6- مواجهه یکجانبه ایالات متحده آمریکا با کشورهای هسته ای
7- تبدیل ایالات متحده آمریکا به امپراتوری جهانی در راستای حادثه 11 سپتامبر و سیاست هژمونیک و یکجانبه گرایی
8- یکجانبه گرایی ایالات متحده آمریکا در قبال جمهوری اسلامی ایران در گذر زمان
9- سیاست یکجانبه ایالات متحده آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران
10- تحریم‌های سازمان ملل متحد و اقدامات ایالات متحده آمریکا پیش از توافق پرونده هسته ای ایران
11- تأثیر تحریم‌های یکجانبه ایالات متحده آمریکا بر جمهوری اسلامی ایران
12- توافق جمهوری اسلامی ایران با کشور‌های 5+1 در برنامه صلح آمیزهسته ای
13- خروج ایالات متحده آمریکا از توافق هسته ای ایران
14- اقدامات ایالات متحده آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران در بحران جهانی کووید 19
15- نقش سازمان‌های بینالمللی در مواجهه با یکجانبه گرایی دولت ها
16- تدوین و توسعه حقوق بینالملل
17- نقش کمیسیون حقوق بینالملل در تدوین و توسعه حقوق بینالملل
18- اقدامات سازمان ملل متحد درمواجهه با یکجانبه گرایی دولت ها
19- پیمان شانگهای و پیشبرد دیپلماسی ایران
20- رویکرد جنبش عدم تعهد در مقابله با یکجانبه گرایی ایالات متحده آمریکا
21- نقش سازمان همکاری اسلامی در زمینه ارتقاء همکاری‌های چند جانبه