اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۲۱۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۱۸۹۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۸۵۰

اهداف توسعه پایدار سند 2030 راهکار حفاظت محیط زیست دریایی خلیج فارس ( بازچاپ1401)

پدیدآوران:
دسته بندی:

شابک: ۹۷۸۶۲۲۲۲۵۶۶۳۰

سال چاپ:۱۴۰۰

۳۰۰ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۱۰۵۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۹۴۵۰۰۰ ريال

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- کلیات
2- مفهوم و تاریخچه
3- مفاهیم مرتبط با خلیج فارس و تاثیرات آلودگی‌ها بر اکوسیستم
4- اصول و مبانی نظری توسعه پایدار و نقش تابعان بین‌المللی در پیشبرد اهداف توسعه پایدار با بهره‌گیری از اسناد بین‌المللی حفاظت از محیط زیست دریایی
5- مبانی نظری توسعه پایدار از منظر حقوق بین‌الملل محیط زیست
6- نقش دولتها و بازیگران بینالمللی در توسعه پایدار محیط زیست خلیج فارس
7- بررسی انطباق اهداف توسعه پایدار زیست محیطی خلیج فارس با راهبرد مدیترانه‌ای
8- الگوی حقوقی توسعه پایدار جهت حفظ محیط زیست دریایی خلیج فارس از منظر راهبرد مدیترانهای و دستورکارهای 21 و 2030
9- مطالعه تطبیقی شاخصهای توسعه پایدار جهت حفظ محیط زیست دریایی خلیج فارس
10-چالشها و راهکارهای توسعه پایدار جهت حفاظت از محیط زیست دریایی خلیج فارس
11- چالشها، خلأها، موانع ایجاد توسعه پایدار در حفاظت از محیط زیست دریایی خلیج فارس با تاکید بر دستورکار 21 و سند 2030
12- ارائه الگوها و راهکارهای پیشنهادی توسعه پایدار برای مواجهه با چالشهای زیست محیطی
13- نتیجهگیری و پیشنهادات
14- نتیجه گیری
15- پیشنهادات