اطلاعات کتاب
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۱۲۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۱۰۸۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۷۹۲حقوق متحد الشکل قراردادهای بیع «کنوانسیون سازمان ملل متحد راجع به قراردادهای بیع بین المللی کالا»( بازچاپ1401)

دسته بندی:

شابک: ۹۷۸۶۲۲۲۲۵۶۲۴۱

سال چاپ:۱۴۰۰

۱۶۸ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۶۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۵۴۰۰۰۰ ريال

سفارش کتاب چاپی کلیه آثار مجد / دریافت از طریق پست

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- ساختار و ویژگی‌های اصلی کنوانسیون 1980 (سی.آی.اس.جی.)
2- قلمرو اِعمال کنوانسیون (مواد 1-6)
3- قواعد کلی
4- انعقاد قرارداد
5- مقررات ماهوی قراردادهای بیع
6- مقررات نهایی (مواد 89-101)
7- مرور زمان