جمع سفارش:
اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۱۲۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۱۰۸۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۳۵

درآمدی بر حقوق بین الملل عمومی جلد 3

پدیدآوران:
دسته بندی:

شابک: ۹۷۸۶۲۲۲۲۵۶۸۷۶

سال چاپ:۱۴۰۰

۴۰۸ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۷۲۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت کتاب الکترونیک نهایی: ۶۴۸۰۰۰ ريال

کتاب موجود نیست

نسخه الکترونیکی این کتاب در حال آماده شدن است.فعلا نسخه چاپی کتاب را خرید نمایید
1- حقوق بين الملل درياها
2- حقوق بين الملل هوا و فضا
3- حقوق ديپلماتيك و كنسولى
4- حل و فصل مسالمت آميز اختلافات بين المللى
5- حقوق مسئوليت بين المللى
6- حقوق بين الملل مخاصمات مسلحانه
7- حقوق بين الملل كيفري
8- حقوق بين الملل اقتصادى
9- حقوق بين‌الملل محيط زيست