اطلاعات کتاب
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۱۵۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۱۳۵۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۱۱۱۵اعمال اداری «بازچاپ1402»

دسته بندی:
حقوق اداري

شابک: ۹۷۸۶۲۲۲۲۵۴۹۵۷

سال چاپ:۱۴۰۰

۲۰۴ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۷۵۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۶۷۵۰۰۰ ريال

سفارش کتاب چاپی کلیه آثار مجد / دریافت از طریق پست

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- اعمال اداری یکجانبه
2- شناسایی اعمال اداری یک جانبه
3- نظام حقوقی اعمال یک جانبه اداری
4- تشکیل اعمال یکجانبه اداری
5- اجرای تصمیم یک جانبه
6- از بین رفتن آثار تصمیمات یکجانبه اداری
7- قراردادهای اداری و مبانی آن
8- قرارداد اداری از لحاظ نظری و عملی
9 - قرارداد اداری از لحاظ نظری
10- قرارداد در عمل اداری
11- تشكيل قرارداد اداري
12- قرارداد اداري و آزادي قراردادي
13- قرارداد اداري و تساوي قراردادي
14- آثار قرارداد اداري
15-