اطلاعات کتاب
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۲۳۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۲۰۷۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۹۴۶تنزل اصل قانونمندی در پرتو ارجاع کیفری ( بازچاپ1401)

پدیدآوران:
دسته بندی:
كليات حقوق جزا

شابک: ۹۷۸۶۲۲۲۲۵۴۸۷۲

سال چاپ:۱۴۰۰

۳۲۰ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۱۱۵۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۱۰۳۵۰۰۰ ريال

سفارش کتاب چاپی کلیه آثار مجد / دریافت از طریق پست

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- درآمد
2- مفهوم و گونه شناسی ارجاع کیفری
3- مفهوم ارجاع کیفری و تمایز آن از مفاهیم مشابه
4- گونه‌شناسی ارجاع کیفری
5- خاستگاه ارجاع کیفری
6- ارجاعات ناظر به پویایی حقوق کیفری؛ از اصل‌گرایی تا کارایی
7-ارجاعات ناظر به سیطره رویکرد ایدئولوژی مدار به حقوق کیفری
8-هنجارگذاری کیفری ارجاعی؛ چالش‌ها و ضابطه‌ها
9- چالش‌ها و ضابطه‌های ارجاع کیفری در بستر تقنینی
10- چالش‌ها و ضابطه‌های ارجاع کیفری در بستر قضایی