اطلاعات کتاب
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۱۹۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۱۷۱۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۱۱۶۰پلیس اداری «مبانی نظری ، ساختار و شرایط قانونی مطالعه تطبیقی حقوق فرانسه و ایران»

دسته بندی:
حقوق اداري

شابک: ۹۷۸۶۲۲۲۲۵۵۱۵۲

سال چاپ:۱۴۰۰

۲۷۴ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۹۵۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۸۵۵۰۰۰ ريال

سفارش کتاب چاپی کلیه آثار مجد / دریافت از طریق پست

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- مبانی نظری و ویژگی های پلیس اداری
2- ظهور مفهوم پلیس اداری به عنوان متصدی نظم عمومی و رابطه ی آن با مفهوم خدمات عمومی
3- چارچوب بندی نظم عمومی، هدف پلیس اداری
4- ویژگی های پلیس اداری
5- مسئولیت پلیس اداری
6- سازمان‌دهی پلیس اداری
7- مقامات پلیس اداری
8- بازشناسایی پلیس اداری از مفاهیمِ دیگر مرتبط با نظم عمومی
9- سازوکارهای مورد استفاده¬ی پلیس اداری
10- نظارت قضایی بر پلیس اداری
11- قواعد مشترکِ حاکم بر تمام اقدامات اداری
12- رعایت معیارهای شکلی و محتوایی
13- کنترل ماهوی بر اقدامات پلیس اداری