اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۶۵۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۵۸۵۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۶۱۳

سازمان های اداری و محلی و دادرسی اداری در انگلستان ( بازچاپ1401)

دسته بندی:
حقوق اداري

شابک: ۹۷۸۶۲۲۷۲۶۹۳۳۸

سال چاپ:۱۴۰۰

۱۶۲ صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۳۲۵۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۲۹۲۵۰۰ ريال

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- سازمان‌های اداری و مقامات عمومی محلی در انگلستان
2- مفهوم شخص حقوقی و انواع آن‌ها
3- حکومت‌های محلی در انگلستان
4- مفاهیم و کلیات نظارت بر اداره در انگلستان
5- منابع حقوق انگلستان و اقامه دعوا علیه اداره
6- نظارت غیر قضایی بر اداره توسط نهاد آمبودزمان
7- ساختار و جایگاه مراجع دادرسی اداری در انگلستان
8- سیر تحول ساختار مراجع دادرسی اداری در انگلستان
9- ساختار و جایگاه مراجع دادرسی اداری
10- صلاحیت‌های مراجع دادرسی اداری در انگلستان
12- صلاحیت‌های دیوان سطح یک
13- صلاحیتهای دیوان سطح دو
14- آیینهای رسیدگی و اجرای احکام
15- اصول دادرسی منصفانه در انگلستان
16- آیین رسیدگی