اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۱۰۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۹۰۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۵۵۶

مسئولیت های ناشی از انتقال بیمارهای منجر به مرگ تدریجی


شابک: ۹۷۸۶۲۲۷۲۶۹۱۷۸

سال چاپ:۱۳۹۹

۱۳۹ صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۵۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۴۵۰۰۰۰ ريال

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- مفهوم بیماری‌های منجر به مرگ تدریجی
2- مسئولیت کیفری ناشی از بیماری‌های منجر به مرگ تدریجی
3- عوامل رافع مسئولیت کیفری ناشی از انتقال بیماری منجر به مرگ
4- عناوین مجرمانه در خصوص عوامل منجر به مرگ تدریجی
5- مسئولیت مدنی ناشی از بیماری‌های منجر به مرگ تدریجی
6- مبانی فقهی مسئولیت مدنی ناشی از بیماری‌های منجر به مرگ تدریجی
7- مبانی حقوقی مسئولیت مدنی ناشی از بیماری‌های منجر به مرگ تدریجی
8- نحوه جبران خسارت ناشی از عوامل مرگ تدریجی