جمع سفارش:
اطلاعات کتاب الکترونیکی
products
قیمت کتاب چاپی:
۸۴۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۰ درصد
قیمت نهایی:
۸۴۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۴۳

حقوق جزای اختصاصی جلد1«جرایم علیه اموال و مالکیت»


شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۱۲۴۶

سال چاپ:۱۳۹۸

۴۲۰ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۳
قیمت کتاب الکترونیک: ۵۰۴۰۰۰ريال
تخفیف:۰ درصد
قیمت کتاب الکترونیک نهایی: ۵۰۴۰۰۰ ريال

کتاب موجود نیست

نسخه الکترونیکی این کتاب در حال آماده شدن است.فعلا نسخه چاپی کتاب را خرید نمایید
1- جرايم عليه اموال و مالکيت به مفهوم اعم
2- سرقت
3- کلاهبرداري
4- خيانت در امانت
5- جرم صدور چک پرداخت نشدني
6- جرم تخريب اموال
7- تصرف عدواني، رفع مزاحمت و ممانعت از حق