اطلاعات کتاب الکترونیکی
products
قیمت کتاب چاپی:
۲۸۵۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۰ درصد
قیمت نهایی:
۲۸۵۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۵۷۳

حقوق بشر در علم، آموزش و فرهنگ

دسته بندی:
حقوق بشر

شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۰۳۰۰

سال چاپ:۱۳۹۴

۴۷۶ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۱۴۲۵۰۰۰ريال
تخفیف:۰ درصد
قیمت نهایی: ۱۴۲۵۰۰۰ ريال

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- بر هم وابستگي و تقسيم ناپذيري حقوق بشر
2- قابليت پيگيري حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي: تجربيات و مشکلات
3- توسعه شاخص هاي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي: حق بر آموزش، حق مشارکت در حيات فرهنگي
4- قابليت اعمال حقوق بشر در روابط مابين اشخاص خصوصي
5- محتوي و دامنه حق بر آموزش، به عنوان حقي بشري و موانع تحقق آن
6- چارچوب حقوقي حق بر مشارکت در حيات فرهنگي
7- بررسي حق برخورداري از منافع پيشرفت علم و فن آوري و کاربردهاي آن
8- نتيجه گيري