اطلاعات کتاب
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۳۴۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۳۰۶۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۶۷۸حقوق بشر در علم، آموزش و فرهنگ

دسته بندی:
حقوق بشر

شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۰۳۰۰

سال چاپ:۱۳۹۴

۴۷۶ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۱۷۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۱۵۳۰۰۰۰ ريال

سفارش کتاب چاپی کلیه آثار مجد / دریافت از طریق پست

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- بر هم وابستگي و تقسيم ناپذيري حقوق بشر
2- قابليت پيگيري حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي: تجربيات و مشکلات
3- توسعه شاخص هاي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي: حق بر آموزش، حق مشارکت در حيات فرهنگي
4- قابليت اعمال حقوق بشر در روابط مابين اشخاص خصوصي
5- محتوي و دامنه حق بر آموزش، به عنوان حقي بشري و موانع تحقق آن
6- چارچوب حقوقي حق بر مشارکت در حيات فرهنگي
7- بررسي حق برخورداري از منافع پيشرفت علم و فن آوري و کاربردهاي آن
8- نتيجه گيري