جمع سفارش:
اطلاعات کتاب الکترونیکی
products
قیمت کتاب چاپی:
۲۲۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۰ درصد
قیمت نهایی:
۲۲۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۸۷

مطالعه تطبیقی جنایت بر میت در فقه و قانون

پدیدآوران:

شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۱۹۸۷

سال چاپ:۱۳۹۳

۱۴۷ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۱۳۲۰۰۰ريال
تخفیف:۰ درصد
قیمت کتاب الکترونیک نهایی: ۱۳۲۰۰۰ ريال

کتاب موجود نیست

نسخه الکترونیکی این کتاب در حال آماده شدن است.فعلا نسخه چاپی کتاب را خرید نمایید
1- جنايت
2- جُرم
3- ميت
4- در حکم ميت
5- مرگ مغزي
6- احکام کلي جنايت بر ميت
7- جنايات مادي بر ميت
8- جنايات قبل از وقوع مرگ قطعي
9 - جنايات بعد از وقوع مرگ قطعي
10- جنايات معنوي عليه ميت
11- جنايات معنوي عليه جسد ميت
12- جنايات معنوي عليه حيثيت ميت