جمع سفارش:
اطلاعات کتاب الکترونیکی
products
قیمت کتاب چاپی:
۷۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۰ درصد
قیمت نهایی:
۷۰۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۱۷۹

اشتراک نظرهای قضایی درمسائل مدنی

پدیدآوران:
دسته بندی:
رويه قضايي

شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۰۲۳۲

سال چاپ:۱۳۹۲

۲۲۷ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۴۲۰۰۰۰ريال
تخفیف:۰ درصد
قیمت کتاب الکترونیک نهایی: ۴۲۰۰۰۰ ريال

کتاب موجود نیست

نسخه الکترونیکی این کتاب در حال آماده شدن است.فعلا نسخه چاپی کتاب را خرید نمایید
1- صلاحيت
2- وکالت در دعاوي
3- جريان دادخواست تا جلسه رسيدگي
4- اموال و مالکيت
5- حق انتفاع
6- حق ارتفاق
7- ضمان قهري
8- ادله اثبات دعوا
9- امور راجع به ترکه
10-...