جمع سفارش:
اطلاعات کتاب الکترونیکی
products
قیمت کتاب چاپی:
۹۵۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۰ درصد
قیمت نهایی:
۹۵۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۲۵۲

مجموعه نظرهای مشورتی جزایی جلد 2

دسته بندی:
رويه قضايي

شابک: ۹۷۸۹۶۴۲۹۵۵۲۷۵

سال چاپ:۱۳۹۱

۳۲۰ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۲
قیمت کتاب الکترونیک: ۵۷۰۰۰۰ريال
تخفیف:۰ درصد
قیمت کتاب الکترونیک نهایی: ۵۷۰۰۰۰ ريال

کتاب موجود نیست

نسخه الکترونیکی این کتاب در حال آماده شدن است.فعلا نسخه چاپی کتاب را خرید نمایید
1- آيين دادرسي کيفري
2- جزاي عمومي
3- جزاي اختصاصي
4-مواد مخدر
5- جرايم نيروهاي مسلح