جمع سفارش:
اطلاعات کتاب الکترونیکی
products
قیمت کتاب چاپی:
۱۴۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۰ درصد
قیمت نهایی:
۱۴۰۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۲۰۶

مجموعه نظرهای مشورتی جزایی جلد 1

دسته بندی:
رويه قضايي

شابک: ۹۷۸۹۶۴۷۸۲۰۵۵۴

سال چاپ:۱۳۹۲

۴۷۲ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۳
قیمت کتاب الکترونیک: ۸۴۰۰۰۰ريال
تخفیف:۰ درصد
قیمت کتاب الکترونیک نهایی: ۸۴۰۰۰۰ ريال

کتاب موجود نیست

نسخه الکترونیکی این کتاب در حال آماده شدن است.فعلا نسخه چاپی کتاب را خرید نمایید
1 ـ آيين دادرسي کيفري‌
2 ـ جزاي عمومي‌
3 ـ جزاي اختصاصي‌
4 ـ جرايم نيروهاي مسلح‌
5 ـ اموربين‌الملل و گذرنامه‌
6 ـ زندانه