جمع سفارش:
اطلاعات کتاب الکترونیکی
products
قیمت کتاب چاپی:
۱۷۵۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۰ درصد
قیمت نهایی:
۱۷۵۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۲۱۱

مجموعه محشای آرای وحدت رویه جزایی

پدیدآوران:
دسته بندی:
رويه قضايي

شابک: ۹۷۸۹۶۴۷۸۲۰۳۱۸

سال چاپ:۱۳۹۱

۵۷۶ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۴
قیمت کتاب الکترونیک: ۱۰۵۰۰۰۰ريال
تخفیف:۰ درصد
قیمت کتاب الکترونیک نهایی: ۱۰۵۰۰۰۰ ريال

کتاب موجود نیست

نسخه الکترونیکی این کتاب در حال آماده شدن است.فعلا نسخه چاپی کتاب را خرید نمایید
1 ـ آراء مربوط به مسائل مختلف آيين دادرسي کيفري‌
2 ـ آراء مربوط به صلاحيت و مراجع حل اختلاف کيفري‌
3 ـ آراء مربوط به وکالت در امور کيفري و لزوم تعيين وکيل تسخيري در جرائم خاص‌
4 ـ آراء وحدت رويه مربوط به حقوِ جزاي اختصاصي‌
5 ـ آراء مربوط به حقوق جزاي عمومي‌