اطلاعات کتاب الکترونیکی
products
قیمت کتاب چاپی:
۷۵۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۰ درصد
قیمت نهایی:
۷۵۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۵۶۷

مجموعه آزمونهای استخدام قضات

پدیدآوران:
دسته بندی:

شابک: ۹۷۸۹۶۴۶۱۵۳۶۹۱

سال چاپ:۱۳۹۸

۴۶۲ صفحه - رحلي (شوميز) - چاپ ۱۰
قیمت کتاب الکترونیک: ۳۷۵۰۰۰ريال
تخفیف:۰ درصد
قیمت نهایی: ۳۷۵۰۰۰ ريال

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
سؤالات آزمون دي ماه 1376 با پاسخ
سؤالات آزمون خرداد ماه 1377 با پاسخ
سؤالات آزمون آذر ماه 1377 با پاسخ
سؤالات آزمون آذر ماه 1378 با پاسخ
سؤالات آزمون آذر ماه 1379 با پاسخ
سؤالات آزمون دي ماه 1379 با پاسخ
سؤالات آزمون اسفند ماه 1379 با پاسخ
سؤالات آزمون مهر ماه 1379با پاسخ
سوالات آزمون شهريور ماه 1382 با پاسخ
سوالات آزمون مهرماه 1389 با پاسخ
سوالات آزمون دي ماه 1390 با پاسخ
سوالات آزمون آباه ماه 1392 باپاسخ
سؤالات آزمون آبان ماه سال 1393 با پاسخ
سؤالات آزمون آبان ماه سال 1394با پاسخ
سؤالات آزمون آبان ماه سال 1395 با پاسخ
سؤالات آزمون آذر ماه سال 1396با پاسخ
سؤالات آزمون آذر ماه سال 1397 با پاسخ